De top 10 van de meest fysiek actieve landen

Anonim

Naarmate zwaarlijvigheid een steeds groter (letterlijk!) Probleem wordt over de hele wereld, zijn gezond eten en lichamelijke activiteit de belangrijkste zorgen van de overheid geworden. Een studie uit 2012 van The Lancet analyseerde de effecten van lichamelijke inactiviteit op de gezondheid; het onderzoek toont een correlatie aan tussen landen met een hoger inkomen per hoofd van de bevolking en een lager percentage lichamelijke activiteit. De volgende lijst bestaat inderdaad grotendeels uit landen met een laag inkomen per hoofd van de bevolking die een actievere levensstijl hebben vanwege het fysieke karakter van hun dagelijkse werk.

Om de 'fitheid' van een natie te meten, hebben onderzoekers rekening gehouden met de fysieke activiteit van burgers uit 122 verschillende landen, om te schatten hoeveel ziekte kan worden voorkomen als fysieke inactiviteit wordt geëlimineerd. Alle landen op onze lijst zijn zo fysiek actief dat geschat wordt dat als mensen in deze landen actiever zouden worden, hun levensverwachting slechts met minder dan 0, 3 jaar zou toenemen - wat suggereert dat deze landen al in topvorm zijn, fitness- wijs tenminste. Dit staat in schril contrast met 's werelds minst actieve land - Malta - waar de levensverwachting naar verwachting met 1, 12 jaar zal stijgen als mensen meer gaan sporten.

Dus wat houdt deze landen zo fysiek actief? En hoe kunnen luie landen daarvan leren? De volgende landen worden gerangschikt op basis van hoeveel hun levensverwachting zou toenemen als ze fysieke activiteit zouden verhogen. Hoe lager het aantal, hoe groter de kans dat deze landen hun maximale capaciteit voor lichamelijke activiteit hebben.

Blijf scrollen om te blijven lezen

Klik op de onderstaande knop om dit artikel snel te starten

Image

10 Nederland - 0, 29

Image

Olietekorten in 1973-1974 waren een verborgen zegen voor Nederland en veroorzaakten een fietsgekte die sindsdien alleen maar is gegroeid. Tekorten moedigden de Nederlandse overheid aan om motorvoertuigen in haar dorpen en steden te beperken en zich te concentreren op alternatieve vormen van vervoer, zoals de fiets. Tegenwoordig is fietsen in Nederland 27% van alle landelijke reizen en 59% van de reizen in steden. Bijna 40% van de bevolking wandelt of fietst dagelijks naar het werk.

Dit heeft enorm positieve effecten op de nationale gezondheid en het milieu, en draagt ​​ook bij aan het Nederlandse gemeenschapsgevoel door de niet-gepersonaliseerde auto's van de straat te halen. De vlakheid van het land is een grote stimulans om te fietsen, en het wordt nog steeds sterk aangemoedigd door de overheid. Het land heeft complexe en efficiënte fietspadnetwerken ontwikkeld om fietsen zo gemakkelijk en veilig mogelijk te maken. Als een van de slechts twee Europese - inderdaad, westerse - landen op onze lijst van sterkste landen, lijkt het erop dat de rest van de westerse wereld ernaar moet streven Nederland te volgen door op de fiets te stappen.

9 Birma - 0, 27

Image

In Birma, het grootste land in Zuidoost-Azië, wordt een hoge mate van lichamelijke activiteit niet zozeer geassocieerd met sport als met een manier van leven. Birma is extreem rijk aan natuurlijke hulpbronnen, maar het ontwikkelingsniveau is erg laag.

Een gebrek aan goed opgeleid personeel betekent dat werknemers geen andere keus hebben dan het moeilijke, zware werk te doen in plaats van het tertiaire werk. Als gevolg hiervan worden de hulpbronnen van het land grotendeels gecontroleerd door buitenlandse bedrijven die lokale mensen in dienst hebben voor handarbeid. Deze banen zijn meestal erg fysiek: het belangrijkste agrarische middel van het land is bijvoorbeeld rijst, dat ongeveer 60% van de totale landbouwgrond van het land vertegenwoordigt, dus een groot deel van de Birmaanse vrouwen werkt in de rijstvelden. Het land is ook rijk aan edelstenen (met 90% van 's werelds robijnen afkomstig uit Birma) en olie, en produceert 80% van wereldwijd teakhout, wat betekent dat veel mannen werkzaam zijn in fysiek inspannende banen.

8 Mongolië - 0, 24

Image

Met 30% van de bevolking nog nomadisch of semi-nomadisch, vormt fysieke activiteit de kern van de Mongoolse levensstijl en traditie. De meeste van deze nomaden zijn herders die vee fokken voor de kost.

Mongolië vertrouwt voornamelijk op zijn mineralen die zijn economie hebben gestimuleerd. Deze industrie biedt banen voor een groot deel van de Mongolen, wat hun hoge lichamelijke activiteit verklaart. Het Mongoolse milieu verkeert momenteel echter in een staat van crisis en wordt geconfronteerd met ontbossing, begroeide weiden en bodemerosie die een bedreiging vormt voor deze activiteiten. Met de daaruit voortvloeiende geleidelijke verstedelijking, blijft gezondheid een prioriteit voor de overheid die een fysiek actief land wil blijven. De overheid bevordert een gezond dieet en fysieke activiteit ook haar mensen door campagnes en educatieve gesprekken op landelijke scholen.

7 Cambodja - 0, 24

Image

De grootste Cambodjaanse industrieën zijn textiel en toerisme, terwijl agrarische activiteiten de belangrijkste bron van inkomsten blijven voor die in plattelandsgebieden, met 57, 6% van de Cambodjanen die in fysiek inspannende agrarische banen werken.

De Cambodjaanse overheid is gezondheidsbewust en heeft beleid geïmplementeerd dat het belang van een kwaliteitsvol dieet en regelmatige lichamelijke activiteit benadrukt, met behulp van sportpersoonlijkheden en de media om het punt over te brengen. Op meer lokaal niveau is het gebruikelijk dat gemeenschapsleiders wandelgroepen organiseren; en door traditie en opleiding hebben Cambodjanen een goed algemeen besef van wat een gezondheidslevensstijl is. Voetbal en vechtsporten worden vooral aangemoedigd vanaf de kindertijd.

6 Griekenland - 0, 23

Image

De levensverwachting in Griekenland is 80, 3 jaar oud. Dit is een jaar boven het OESO-gemiddelde en een van de hoogste ter wereld. Als de geboorteplaats van de Olympische Spelen neemt de Griekse regering lichamelijke activiteit ter harte. Vanaf jonge leeftijd zijn kinderen gericht op sport. Sinds het midden van de jaren 2000 en het begin van de recessie, heeft het door schulden geteisterde Griekenland ook zijn dagelijkse lichaamsbeweging uit noodzaak vergroot: de kloof tussen fiets- en autoverkoop was meer uitgesproken in Griekenland dan waar dan ook in Europa, met een geld- bewuste bevolking die kiest voor de gasvrije optie. In februari van dit jaar begon de Griekse regering met het voorzitterschap van de Europese Unie door een conferentie te houden over voeding en lichaamsbeweging als primaire sociale zorgen, en door strategieën te ontwikkelen voor de vermindering van obesitas bij kinderen in de hele EU.

5 Malawi - 0, 21

Image

Het geheel door land omgeven Zuidoost-Afrikaanse land Malawi geldt als een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Het is echter een van de meest fysiek actieve landen ter wereld. Met 90% van de Malawiërs die op het platteland wonen, is de landbouw goed voor 80% van de beroepsbevolking en 37% van het BBP. Aldus onderneemt een groot deel van de bevolking dagelijks zware lichamelijke activiteit - voornamelijk het cultiveren van maïs, cassave en tabak. In 2006 heeft de overleden Malawische president Bingu Mutharika de oogsten gestimuleerd door een programma van bemestingsubsidies op te zetten om landbouwgrond te revitaliseren en de productie van gewassen te stimuleren, waardoor de industrie wordt gestimuleerd.

4 Benin - 0, 19

Image

De economie van Benin is onderontwikkeld en sterk afhankelijk van landbouw en katoen (die goed is voor 40% van het BBP van het land). Als gevolg hiervan werkt een groot deel van de bevolking van dit West-Afrikaanse land aan de productie van textiel, maïs, rijst, pinda's, cashewnoten, yams, palmproducten en cacaobonen. De meeste werkgelegenheid en inkomsten komen van zelfvoorzieningslandbouw, wat betekent dat elk gezin zelf afhankelijk is in de landbouw, genoeg voedsel om zichzelf te onderhouden. Dit betekent dagelijks enorme fysieke inspanningen voor de Beninese.

3 3. Comoren - 0, 17

Image

De helft van de bevolking van de Archipel van de Comoren leeft onder de armoedegrens. Het is een van de armste landen ter wereld. Landbouw is de leidende sector van de Comorese economie en met een hoge werkloosheid van 14, 3% zijn mensen blij met alle werk dat ze kunnen vinden. Als gevolg hiervan is de bevolkingsdichtheid zeer hoog in landbouwgebieden. Boeren hier werken hard om te overleven door vissen, jagen, bosbouw en teelt. Deze 'survival of the fittest'-benadering van de landbouw staat garant voor een optimale hoeveelheid fysieke activiteit bij de bevolking van het land, maar gaat veel verder dan alleen gezondheid. Overmatige agrarische uitbuiting levert zorgwekkende milieuproblemen op voor de toekomst waar natuurlijke hulpbronnen in gevaar zijn.

2 Mozambique - 0, 14

Image

Vanaf 2001 behoort Mozambique's gemiddelde bbp-groei per jaar tot de hoogste ter wereld. Desondanks behoort Mozambique tot de laagste als het gaat om het BBP per hoofd van de bevolking, ontwikkeling en levensverwachting. Landbouw is zijn goedmaker: 77% van de Mozambikaanse beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector. Het biedt levensonderhoud voor de overgrote meerderheid van meer dan 23 miljoen inwoners. Het is deze bloeiende landbouw die veelbelovend is voor de toekomstige ontwikkeling van het land. Mozambikanen hebben een optimale piek van lichamelijke activiteit door hun dagelijkse activiteiten van vissen, hout en kopra produceren of cashewnoten, tabak, thee, katoen, kokosnoten en citrusvruchten cultiveren.

1 Bangladesh - 0, 10

Image

Bengaals zijn uitzonderlijk actief vanwege de primaire industrieën van het land die fysieke arbeid vereisen. De meeste Bengaals verdienen de kost door de landbouw, voornamelijk het verbouwen van rijst en jute maar ook maïs en groenten. Andere voorbeelden van zware banen in Bangladesh waarop de economie vertrouwt, zijn de scheepsbouw, de enorme textielindustrie in Bangladesh en recente ontwikkelingen in de gas- en kolenmijnbouw. Informatie over lichamelijke activiteit is nog steeds schaars in Bangladesh, omdat het verre van een primaire zorg is. Het wordt echter geleidelijk een probleem in stedelijke gebieden waar 'bureauwerk' vaker voorkomt, gymcultuur niet bestaat en buiten sporten beperkt wordt door ruimtebeperkingen en het warme klimaat. Bangladesh is echter het nummer één meest actieve land op onze lijst - het valt nog te bezien of dit doorgaat naarmate de groeiende economie van het land blijft groeien.

De top 10 van de meest fysiek actieve landen